O szkółce

Chcemy być godnym zaufania partnerem dla sadowników poprzez zapewnienie najwyższej jakości materiału szkółkarskiego najnowszych odmian oraz profesjonalnego wsparcia konsultacyjnego przy zakładaniu i prowadzeniu sadów oraz szkółek.

Na początku jednak był sad. Sad założony w latach 30-tych XX przez mojego dziadka Teodora Lipeckiego, którego imię nosi obecnie ulica, przy której znajduje się Gospodarstwo Szkółkarskie. Tradycje sadownicze w mojej rodzinie sięgają jednak znacznie dawniej. Sadownikiem, i to jednym z pierwszych na Podlasiu, był jeszcze w XIX wieku mój pradziadek – Stanisław Zaborowski. Sadownictwem, tyle że przede wszystkim od strony naukowej, z sukcesami zajmował się także mój Tato – Janusz Lipecki, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego (dawniej Akademii Rolniczej) w Lublinie oraz doktor honoris causa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Ja jednak, po ukończeniu studiów ogrodniczych na Akademii Rolniczej w Lublinie, zdecydowałem, aby zająć się szkółkarstwem sadowniczym i produkować drzewka mogące zadowolić nawet najbardziej wymagających sadowników. Od tego momentu nieustannie w moim gospodarstwie dążę do podnoszenia jakości produkowanego materiału poprzez legalne wprowadzanie najnowszych dostępnych na rynku odmian, stosowanie najnowocześniejszych metod produkcji i przechowywania oraz zwiększania jakości obsługi. Współpracuję również z największymi gospodarstwami szkółkarskimi w Europie w zakresie produkcji i sprzedaży drzewek.

Od wielu lat jestem członkiem Stowarzyszenia Szkółkarzy Polskich, którego mam obecnie zaszczyt pełnić funkcję Prezesa. Jestem również członkiem Zarządu Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych, a także członkiem Rady Naukowej Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach z nominacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapraszam serdecznie do współpracy!
Maciej Lipecki

  • Rocznie w naszym gospodarstwie produkujemy 300-350 tys. drzewek. Szkółka prowadzona jest na żyznych glebach Wyżyny Lubelskiej.
  • Dominującą pozycję w naszej produkcji zajmują jabłonie na podkładkach: M9, a także M26, M7, P14 i P60 (pochodzących z własnego matecznika podkładek wegetatywnych).
  • Za 60 % produkcji jabłoni odpowiadają drzewka dwuletnie typu knip-boom, a pozostała część to jednoroczne okulanty.
  • Ponadto produkujemy: wiśnie, śliwy, czereśnie, brzoskwinie, morele i grusze (głównie grusze dwuletnie).
  • W gospodarstwie oprócz okulizacji letniej przeprowadzamy także szczepienie zimowe w ręku – ok. 1 mln zaszczepianych podkładek rocznie.
  • Nowoczesne chłodnie umożliwiają nam przechowywanie materiału szkółkarskiego do wiosny.
  • Posiadamy licencje na produkcję drzewek odmiany ‘Red Jonaprince’ Wilton’s ®, a także odmian należących do Stowarzyszenia Szkółkarzy Polskich.
telefon: +48 601 351 363